Netejem el planeta

L’excés de brossa s’ha convertit en un problema seriós en el món actual. Una de les qüestions més urgents és “què fem amb tota la brossa que hi ha al planeta?”.

Cada any es llencen més de 1.300 milions de tones de residus al planeta, el que suposaria prop de 3,5 milions de tones cada dia. Les previsions apunten que per a 2025, estarem llençant més de 6 milions de tones per dia, el que suposaria 2.190 milions de tones de residus al planeta cada any.

La problemàtica

Cada cop més, les ciutats s’estan convertint en autèntics abocadors. Des que l’ésser humà va començar a fer un ús dels plàstics (entre altres) intensiu, sense control ni mesura, s’ha normalitzat el concepte dels plàstics d’un sol ús, per comoditat. Residus que han tingut una vida útil de 15 minuts i que perduraran al planeta durant més de 300 anys, contaminant la terra i en moltes ocasions, arriben als nostres oceans.

El cicle no acaba aquí, ja que un cop als oceans, els animals mengen les micro-partícules que els residus desprenen i acaben morint per intoxicació o inclús les persones acabem menjant aquests micro-plàstics que venen dins els cossos dels peixos.

La contaminació:

L’aire es contamina degut als fums de les indústries. Aquest aire contaminat acaba en moltes ocasions contaminant els rius i les seves aigües. S’hi ha d’afegir també els residus que les persones llencem sense mesura que acaben als nostres rius i que contribueixen a la contaminació d’aquests també, afectant a la qualitat de l’aigua i els ecosistemes (arribant inclús a acabar amb la biodiversitat).

Algunes xifres més

A l’Índia es generen 109.589 tones de residus cada dia. Als Estats Units produeixen 624.700 tones diàries. (la més alta del món), mentre que la Xina, es col·loca la segona amb 520.548 tones diàries.