Millora forestal a La Figuerosa

Data d’execució: 12 desembre del 2020

Horari: 8:00 – 16:00

Nombre d’arbres plantats: 100

Espècies: Q. ilex ballota, Q. Coccifera