Projectes

Tossal de la Corona

Alpicat (Lleida)

2021

Millora forestal

Espècies: Q. ilex ballota, Q. coccifera, Q. faginea

Talús de la bassa

La Figuerosa (Tàrrega)

2021

Recuperació arbrat

Espècies: Q. ilex ballota, Q. coccifera, Q. faginea