Restauració i millora forestal

Projectes de l’entitat

Restauració d’àrees degradades: intervenció en espais en perill de degradació que podrien ser succeptibles d’inhabilitar les seves funcions ecosistèmiques autònomes.

Millora forestal: potenciació d’espais forestals, ex. terrenys comunals, marges de cultius per tal de millorar-ne la qualitat i biodiversitat, introduint espècies adients i millorant procesos ecosistèmics.

Repoblacions forestals: actuacions integrals en zones afectades per la tala massiva o debilitades per incendis principalment d’espècies sense capacitat de rebrotament (pinus).

ProjecteLocalitzacióData de llançamentEspèciesFases
Tossal de la CoronaAlpicat20213Més informació
Poblat ibèric del GebutSoses20211Més informació
Talús La FiguerosaLa Figuerosa20202Més informació
Turó de GardenyLleida20214Més informació

La reforestació és un dels projectes principals d’OSMON. Aprèn què fem, com ho fem i com ens pots ajudar a crear una Lleida més verda.

Plantem arbres per combatre el canvi climàtic a llarg termini.
Quines espècies utilitzem?
  • Quercus ilex ballota
  • Quercus faginea
  • Quercus coccifera
  • Pinus Halepensis
  • Rosmarinus Officinalis
  • Rhamnus Lycioides
Quina edat tenen els plançons?

Els arbres que plantem tenen de mitja, una saba (1 any), ja que presenten millors condicions d’adaptació al medi i una major probabilitat d’èxit.

Quins tipus de terrenys reforestem?
  • Terres degradades
  • Terrenys agrícoles abandonats

El 70% de la península ibèrica està en perill de desertització.

Puc fer jo alguna cosa per combatre la desforestació?

I tant:

  • Pots fer-te voluntari de l’entitat i ajudar-nos a plantar arbres. Col·laboraràs en les tasques de reg i manteniment dels arbres, executaràs projectes de reforestació, i molt més.
  • Pots demanar-nos organitzar una plantada. N’estarem encantats d’escoltar les teves idees.
Quins beneficis té plantar arbres?

1. Els arbres ajuden a mitigar el canvi climàtic:

L’excés de diòxid de carboni (CO2) causat per molts factors s’està acumulant a la nostra atmosfera i contribueix al canvi climàtic. Els arbres absorbeixen CO2, eliminant i emmagatzemant carboni mentre alliberen oxigen a l’aire.

2. Els arbres redueixen la violència:

Els barris i cases que no tenen plantes o arbres han demostrat tenir una major incidència de violència dins i fora de la llar que els barris més verds.

3. Els arbres proporcionen oxigen:

Els arbres absorbeixen les olors i gasos contaminants (òxids de nitrogen, amoníac, diòxid de sofre i ozó) i filtren partícules contaminants en l’aire, atrapant-les en les seves fulles i escorça.

4. Els arbres disminueixen les temperatures:

Ha quedat demostrat que els arbres poden arribar a disminuir les temperatures fins a 10º.

5. Els arbres permeten estalviar aigua:

L’ombra dels arbres disminueix l’evaporació de l’aigua.

6. Els arbres proporcionen a les seves copes un hàbitat per a la fauna:

Els roures es troben entre les moltes espècies que proporcionen excel·lents cases per a aus, abelles i esquirols, entre altres.

7. Ajuden a prevenir la contaminació de l’aigua:

Els arbres retenen l’aigua de pluja, fent que caigui per l’escorça i després filtrant-se per la terra de les arrels: Els arbres actuen com una espècie d’esponja que, naturalment, filtra l’aigua.

8. Els arbres ajuden a prevenir l’erosió de la terra:

En vessants muntanyoses i vessants de rius i rierols, els arbres ajuden a aturar l’escorrentia i mantenir el terreny en el seu lloc.

9. Els arbres protegeixen els nens dels raigs ultraviolats:

El càncer de pell és el tipus de càncer més comú als Estats Units. Els arbres redueixen l’exposició UV-B al voltant del 50 per cent, proporcionant així protecció als nens a les escoles i parcs infantils, on passen molt de temps a l’aire lliure.

10. Els arbres proporcionen menjar:

Un arbre de poma pot donar fins a 15-20 fruits a l’any i es pot plantar en un petit terreny urbà. A més de la fruita per a l’ésser humà, els arbres proporcionen aliment per a les aus i la fauna salvatge.

11. Els arbres curen:

Els estudis han demostrat que els pacients que poden veure els arbres de les seves finestres, s’arriben a curar més ràpid i amb menys complicacions. Els nens amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat mostren menys símptomes quan tenen accés a la natura. El fet d’estar entre arbres i natura millora la concentració reduint la fatiga mental.

ODS. Objectiu 15: Vida d'ecosistemes terrestres

La vida humana depèn de la terra tant com de l’oceà per a la seva subsistència. La flora proporciona el 80% de l’alimentació humana i l’agricultura representa un recurs econòmic i un mitjà important de desenvolupament. Alhora, els boscos cobreixen el 30% de la superfície terrestre, proporcionen hàbitats crucials a milions d’espècies i són una font important d’aire i aigua neta. També són crítics per combatre el canvi climàtic.

13.000.000 hectàrees de boscos es perden cada any, mentre que la degradació persistent dels secans ha provocat la desertificació de 3.600 milions hectàrees, afectant desproporcionadament les comunitats pobres.

Mentre que el 15% de la terra està protegida, la biodiversitat continua en risc. Gairebé 7.000 espècies d’animals i plantes han estat objecte del comerç il·legal. El tràfic de fauna no només erosiona la biodiversitat, sinó que crea inseguretat, alimenta el conflicte, i alimenta la corrupció.

S’ha d’actuar de manera urgent per reduir la pèrdua d’hàbitats naturals i la biodiversitat que formen part del nostre patrimoni comú i donar suport a la seguretat global dels aliments i les aigües, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació, i la pau i la seguretat.

En xifres:

1.600 milions: Prop de 1.600 milions de persones depenen dels boscos per a la seva subsistència.

80%: Els boscos acullen més del 80% de totes les espècies terrestres d’animals, plantes i insectes.

2.600 milions: A tot el món, 2.600 milions de persones depenen directament de l’agricultura per a la vida.

33%: Les solucions climàtiques basades en la natura poden contribuir al voltant d’un terç de la reducció de CO2 necessària per 2030.

$125 bilions: El valor dels ecosistemes per als mitjans de subsistència i el benestar de les persones és de $125 bilions per any.

60-80%: Les regions muntanyenques proporcionen entre el 60%-80% de l’aigua dolça de la Terra.