Segona millora forestal a La Figuerosa

Data d’execució: 31 gener del 2021

Horari: 8:00 – 16:00

Nombre d’arbres plantats: 140

Espècies: Q. ilex ballota, Q. Coccifera