Adriana Garcia

Li fascina la natura i el món en el que vivim. El bosc sempre ha estat una segona casa per a ella, perdre’s per les muntanyes, un privilegi i poder gaudir de tot el que la mare terra ens proporciona, una obligació.

Des de sempre, explicar la necessitat de cuidar el nostre entorn l’ha motivat, és per això que avui sent orgull de poder gestionar el departament de Sensibilització d’OSMON.